Кантора на френско-български адвокат в България

Лиляна Бакайоко е адвокат от Парижка и от Софийска адвокатски колегии, и доктор по право. Софийската й адвокатска кантора е създадена през 2011 г. Тя предоставя юридически услуги в областта както на българското право, така и на френското право, и съдейства на клиентите си пред българските и пред френските съдилища.

Кантората оказва юридическо съдействие предимно на фирми и на частни клиенти, като комбинира изключителен професионализъм с много човешки подход и дълбоко познание както на френската, така и на българската култури.

Лиляна Бакайоко владее перфектно френски и български език, и отлично английски. Тя е едновременно и теоретик, и практик в областта на правото, и притежава троен професионален опит, придобит както във Франция, така и в България: в допълнение към упражняването на адвокатската си професия (като адвокат към Парижка адвокатска колегия и към Софийска адвокатска колегия), тя е преподавала право във висши учебни заведения в Париж, на френски и на английски език, в продължение на десет години. Тя е автор на книгата „Ангажиментът в правото (Индивидуализацията и Гражданският кодекс през XXI век)“, („L’engagement en droit (L’individuation et le Code civil au XXIème siècle)“), публикувана на френски език от издателство Éditions Publibook Université, Париж, Франция.

Лиляна Бакайоко е член на Френско-българската търговска и индустриална камара, и на French-Speaking International Lawyers. Тя работи в сътрудничество с множество адвокати, някои от които са установени в България, а други – във Франция.

Лиляна Бакайоко е Председател на Асоциация на адвокатите франкофони, която е член на Френско-българската търговска и индустриална камара.

Благодарение на мултикултурната си основа, кантората предоставя юридически услуги, които са изключително добре адаптирани към нуждите на клиентелата, като предлага оптимални и ефикасни юридически решения.