Френско-българска адвокатска кантора

Лиляна Бакайоко е едновременно правен теоретик и правен практик. Тя е квалифицирана както в областта на френското право, така и в областта на българското право.

Лиляна Бакайоко се е дипломирала в Университет Пантеон-Асас (Париж II) (Université Panthéon-Assas (Paris II)), където през 2003 г. е защитила докторската си дисертация, „Ангажиментът в правото“ (L’engagement en droit). Тя е придобила и следдипломна квалификация по българско право в СУ „Св. Климент Охридски“.

През 2003 г., Лиляна Бакайоко е получила Сертификат за адвокатска правоспособност в Училището за професионално обучение на Адвокатските колегии към Парижки апелативен съд (École de Formation professionnelle des Barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB)). През 2010 г. тя е придобила юридическа правоспособност и в България.

Лиляна Бакайоко работи в сътрудничество с множество адвокати, някои от които са квалифицирани по българско право, а други – по френско право.